โฆษณา
m


ขนมปลากริมไข่เต่า

       By: Chef Naam  

รายละเอียดสูตรอาหาร เมนูอาหาร :

ขนมปลากริมไข่เต่า ขนมไทยที่ปัจจุบันไม่ค่อยจะเห็นมากนัก ปลากริม แป้งผสมและนวด นำไปลอยในน้ำตาลที่เคียวไว้ ตัวแป้งมีสีน้ำตาลแดงรสชาดหวาน ไข่เตา เป็นแป้งที่นำมาผสมและนวด นำไปลอยในน้ำกะทิ ตัวแป้งมีสีขาวรสชาดเค็ม เวลาทานรสชาดเข้ากันเป็นอย่างดี
สำหรับ 4-6 คน

ตัวแป้งปลากริมไข่เตา
1.แป้งข้าวเจ้า 250 กรัม
2.แป้งมัน 250 กรัม
3.น้ำ 1 ถ้วย
4.หัวกะทิ 2 1/2 ถ้วย
5.เกลือ 1/4 ช้อนชา

น้ำลอยปลากริม (สีน้ำตาลแดง)
6.น้ำตาลทรายขาว 250 กรัม
7.น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม
8.น้ำ 2 ถ้วย
9.ใบเตย (มัดไว้ลอยแต่งกลิ่น) 1-2 มัด

น้ำลอยไข่เต่า (สีขาว)
10.หางกะทิ 2 1/2 ถ้วย
11.เกลือ 1/4 ช้อนชา
120 นาที
หม้อ กระทะทองเหลือง ที่กดปลากริม
ยากมาก (Very Hard)
1. น้ำลอยปลากริม (รสหวาน) - กะทะทองใส่น้ำตาลทราย ตั้งไฟอ่อนผัดให้เป็นสีเหลืองเข้ม (คาราเมล) น้ำ 2 ถ้วย ค่อยๆ ใส่ทีละน้อยจนหมด เพื่อคลายน้ำตาลที่ร้อน ใส่ น้ำตาลปีบ/มะพร้าว ใช้ไฟกลาง ให้ละลายเข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากัน ใส่ใบเตยมัดไว้ รอให้เดือดอีกที ปิดไฟพักไว้
2. น้ำลอยไข่เต่า (รสเค็ม) – หม้อใส่หางกะทิ ตั้งไฟแรง ใส่เกลือ คนให้ละลายเข้ากันรอเดือด ปิดไฟพักไว้
3. ตัวแป้งปลากริมไข่เตา – หม้อใส่แป้งข้าวเจ้า (ตักแบ่งออกไว้ทำแป้งนวล 3/4 ถ้วย) ใส่น้ำ 1 ถ้วย ละลายดูให้แป้งข้น ตักแป้งแล้วเทดูให้หนืดๆ ตั้งไฟให้ร้อนประมาณ 1 นาที คนตลอดเวลากันแป้งติดก้นหม้อ พอสุกๆ ดิบๆยกลงพักไว้ให้พออุ่น
4. แป้งมัน (ตักแบ่งออกไว้ทำแป้งนวล 3/4 ถ้วย) ไปผสมกับแป้งข้าวเจ้าที่พักไว้ ใส่หัวกะทิ 1/2 ถ้วยนวดจนนุ่มมือ นวดประมาณ 20-30 นาที นำใส่หม้อและใส่หัวกะทิ 1 ? ถ้วย เพื่อให้แป้งนุ่มและหอม ใส่เกลือ คนให้ละลาย ยกตั้งไฟให้พอเดือดแล้วยกลง กวนพอสุกๆ ดิบๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน (แบ่งส่วนของไข่เตามากกว่าปลากริม)
4.1 ปลากริมหรือตัวแดง (รสหวาน) นวดกับน้ำเปล่า 1/2 ถ และให้แป้งมันที่ตักออกไว้ นวดให้เข้ากันประมาณ 20-30 นาทีอย่างน้อย เพื่อทำให้แป้งนิ่มและมีความเหนียว แป้งไม่ควรเหลวหรือแข็งเป็นก้อนจนเกินไป นำไปต้มโดยกดผ่านพิมพ์ เมื่อสุก ใช้กระชอนตักสะเด็ดน้ำไปไปลอยในน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำตาลปีบ รอให้ตัวแป้งดูดน้ำจนอิ่มตัว แป้งจะมีรสหวานสีน้ำตาลแดง
4.2 ไข่เต่าหรือตัวขาว(รสเค็ม) นวดกับหัวกะทิ 1/2 ถ ให้เข้ากันประมาณ 20-30 นาทีอย่างน้อย เพื่อทำให้แป้งนิ่มและมีความเหนียว นำไปต้มโดยกดผ่านพิมพ์ เมื่อสุก ใช้กระชอนตักสะเด็ดน้ำ ใส่ลงไปลอยในน้ำกะทิ ลักษณะจะแข็งกว่าตัวแดง รอให้ตัวแป้งดูดน้ำกะทิจนอิ่มตัว แป้งจะมีรสเค็มสีขาว
5 การต้มแป้ง - หม้อใส่น้ำ ต้มให้เดือด หรี่ไฟอ่อนถึงกลาง ใช้แป้นพิมพ์วางบนปาก นำแป้งไปกดบนพิมพ์ ให้ออกเป็นเส้นไหลลงหม้อน้ำร้อน รอให้แป้งลอยตัวขึ้นมาผิวน้ำแสดงว่าแป้งสุกดี
6 การตักขนม – ตักตัวแดงก่อน 1/2 ทัพพี ตัวขาว 1 1/2 ทัพพี ตักตัวขาวมากกว่าเพราะตัวแดงมีรสหวานจัด ตัวขาวมีรสเค็มและมัน เวลารับประทานต้องผสมกันจึงจะหวานมันเค็มพอดี
Kanom-Pla-Gim-Kai-Tao - Traditional Thai dessert that hard to found for now. Made by knead dough then roll with sugar. Serve with coconut milk.
For 4-6 person

Dough
1. 250 grams of wheat flour
2. 250 grams of tapioca flour
3. 1 cup of water
4. 2-1/2 cups of undiluted coconut milk
5. 1/4 Tsp. of salt

Dressing (Brown)
6. 250 grams of white sugar
7. 1 kilograms of coconut sugar
8. 2 cups of water
9. 1-2 binds of Pandanus

Dressing (white)
10. 2-1/2 cups of diluted coconut milk
11. 1/2 Tsp. of salt
1. Dressing (sweet) – Put the sugar into the pan with low heat then fry until sugar melt and turn to brown. Put 2 cups of water into the pan then put palm sugar and turn heat to medium heat. Wait until they melted then put the pandanus leaf into the pan.
2. Dressing (salted) – Put diluted into the pot with high heat then put the salt into the pot and boil them together. Wait until they melted and leave them.
3. Dough – Put 1/4 cup of wheat flour into the pot. After that put 1 cup of water into the pot and mix them together. Boil them for 1 minute and keep stir them.
4. Mix 1/4 cup of tapioca flour with wheat flour. Put 1/2 cup of undiluted coconut milk into the same bowl and knead them for 20-30 minutes. After that put more 1-1/2 cup of coconut milk into the bowl and keep knead them. Put the salt for last and boil them with medium heat. Separate dough for 2 path2. 1 for salt and another one for sweet taste.
4.1 Pla-Gim (sweet taste) – Knead dough with /12 cup of water for 20-30 minutes. After that boil them until they done. Boil them with sugar and palm sugar. Wait until they turn to brown.
4.2 Kai-Tao (salted) - Knead dough with /12 cup of water for 20-30 minutes. After that boil them until they done. Boil them with coconut milk until they get harder and drain coconut milk.
5 Boil the dough – Put the water into the pot with medium heat. Flat the dough then use molder to cut the dough and boil them. Boil until they done.
6 Serve – Put the brown dough at the bottom of cup then put the white dough over the brown again and again.
คลิกเพื่อซ่อนอัตราส่วนและวิธีทำ...


รายการที่1-10 จาก 10
รายการที่1-10 จาก 10

ขนมปลากริมไข่เต่าขนมไทยที่ปัจจุบันไม่ค่อยจะเห็นมากนัก ปลากริม แป้งผสมและนวด นำไปลอยในน้ำตาลที่เคียวไว้ ตัวแป้งมีสีน้ำตาลแดงรสชาดหวาน ไข่เตา เป็นแป้งที่นำมาผสมและนวด นำไปลอยในน้ำกะทิ ตัวแป้งมีสีขาวรสชาดเค็ม เวลาทานรสชาดเข้ากันเป็นอย่างดี
เครื่องปรุง


สูตรขนมไทยขนมปลากริมไข่เต่า


ระยะเวลา 2 ชม.
สำหรับ 4-6 คน

วัตถุดิบขนมปลากริมไข่เต่า

ตัวแป้งปลากริมไข่เตา
1.แป้งข้าวเจ้า 250 กรัม
2.แป้งมัน 250 กรัม
3.น้ำ 1 ถ้วย
4.หัวกะทิ 2 1/2 ถ้วย
5.เกลือ 1/4 ช้อนชา

น้ำลอยปลากริม (สีน้ำตาลแดง)
6.น้ำตาลทรายขาว 250 กรัม
7.น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม
8.น้ำ 2 ถ้วย
9.ใบเตย (มัดไว้ลอยแต่งกลิ่น) 1-2 มัด

น้ำลอยไข่เต่า (สีขาว)
10.หางกะทิ 2 1/2 ถ้วย
11.เกลือ 1/4 ช้อนชา

วิธีทำขนมปลากริมไข่เต่า

1. น้ำลอยปลากริม (รสหวาน) - กะทะทองใส่น้ำตาลทราย ตั้งไฟอ่อนผัดให้เป็นสีเหลืองเข้ม (คาราเมล) น้ำ 2 ถ้วย ค่อยๆ ใส่ทีละน้อยจนหมด เพื่อคลายน้ำตาลที่ร้อน ใส่ น้ำตาลปีบ/มะพร้าว ใช้ไฟกลาง ให้ละลายเข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากัน ใส่ใบเตยมัดไว้ รอให้เดือดอีกที ปิดไฟพักไว้
2. น้ำลอยไข่เต่า (รสเค็ม) – หม้อใส่หางกะทิ ตั้งไฟแรง ใส่เกลือ คนให้ละลายเข้ากันรอเดือด ปิดไฟพักไว้
3. ตัวแป้งปลากริมไข่เตา – หม้อใส่แป้งข้าวเจ้า (ตักแบ่งออกไว้ทำแป้งนวล 3/4 ถ้วย) ใส่น้ำ 1 ถ้วย ละลายดูให้แป้งข้น ตักแป้งแล้วเทดูให้หนืดๆ ตั้งไฟให้ร้อนประมาณ 1 นาที คนตลอดเวลากันแป้งติดก้นหม้อ พอสุกๆ ดิบๆยกลงพักไว้ให้พออุ่น
4. แป้งมัน (ตักแบ่งออกไว้ทำแป้งนวล 3/4 ถ้วย) ไปผสมกับแป้งข้าวเจ้าที่พักไว้ ใส่หัวกะทิ 1/2 ถ้วยนวดจนนุ่มมือ นวดประมาณ 20-30 นาที นำใส่หม้อและใส่หัวกะทิ 1 ½ ถ้วย เพื่อให้แป้งนุ่มและหอม ใส่เกลือ คนให้ละลาย ยกตั้งไฟให้พอเดือดแล้วยกลง กวนพอสุกๆ ดิบๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน (แบ่งส่วนของไข่เตามากกว่าปลากริม)
4.1 ปลากริมหรือตัวแดง (รสหวาน) นวดกับน้ำเปล่า 1/2 ถ และให้แป้งมันที่ตักออกไว้ นวดให้เข้ากันประมาณ 20-30 นาทีอย่างน้อย เพื่อทำให้แป้งนิ่มและมีความเหนียว แป้งไม่ควรเหลวหรือแข็งเป็นก้อนจนเกินไป นำไปต้มโดยกดผ่านพิมพ์ เมื่อสุก ใช้กระชอนตักสะเด็ดน้ำไปไปลอยในน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำตาลปีบ รอให้ตัวแป้งดูดน้ำจนอิ่มตัว แป้งจะมีรสหวานสีน้ำตาลแดง
4.2 ไข่เต่าหรือตัวขาว(รสเค็ม) นวดกับหัวกะทิ 1/2 ถ ให้เข้ากันประมาณ 20-30 นาทีอย่างน้อย เพื่อทำให้แป้งนิ่มและมีความเหนียว นำไปต้มโดยกดผ่านพิมพ์ เมื่อสุก ใช้กระชอนตักสะเด็ดน้ำ ใส่ลงไปลอยในน้ำกะทิ ลักษณะจะแข็งกว่าตัวแดง รอให้ตัวแป้งดูดน้ำกะทิจนอิ่มตัว แป้งจะมีรสเค็มสีขาว
5 การต้มแป้ง - หม้อใส่น้ำ ต้มให้เดือด หรี่ไฟอ่อนถึงกลาง ใช้แป้นพิมพ์วางบนปาก นำแป้งไปกดบนพิมพ์ ให้ออกเป็นเส้นไหลลงหม้อน้ำร้อน รอให้แป้งลอยตัวขึ้นมาผิวน้ำแสดงว่าแป้งสุกดี
6 การตักขนม – ตักตัวแดงก่อน 1/2 ทัพพี ตัวขาว 1 1/2 ทัพพี ตักตัวขาวมากกว่าเพราะตัวแดงมีรสหวานจัด ตัวขาวมีรสเค็มและมัน เวลารับประทานต้องผสมกันจึงจะหวานมันเค็มพอดี
 
 CuisinierExecutive Editor
วันที่โพส     30/04/2012 เวลา 13:58:21 ( เมื่อ 1641 วันที่แล้ว)
แก้ไข         29/08/2014 เวลา 11:46:07 ( เมื่อ 790 วันที่แล้ว)

แก้ไขโดย Cuisinier