โฆษณา
m


ทองเอก (ขนมไทย)

       By: Chef Naam  

รายละเอียดสูตรอาหาร เมนูอาหาร :

ทองเอก (ขนมไทย) ขนมไทยโบราณอีกหนึ่งตัวที่ปัจจุบันหาทานได้ยาก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการทำมาก โดยส่วนผสมหลักจะมีแป้งสาลี ไข่แดง น้ำตาลและกะทิ เอามากวนจนข้น และอัดใส่ในแม่พิมพ์ ในบางครั้งจะมีการนำแผ่นทองคำเปลวชนิดทานได้วางประดับไว้ด้านบน ก่อนจะนำไปอบด้วยควันเทียน ขนมทองเอกนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่างๆ โดยเชื่อว่าเป็นขนมที่เป็นสิริมงคล
ระยะเวลา 4 ชม.
ประมาณ 20-25 ชิ้น

1. แป้งสาลี (บัวแดง) 1/2 ถ้วย
2. ไข่แดงไข่ไก่ 6 ฟอง
3. น้ำตาลทราย 3/4 ถ้วย
4. กะทิ (กะทิกล่อง 3/4 ถ้วย + น้ำ 1 ถ้วย) 1 ถ้วย
240 นาที
ชามผสม กระทะทอง
ยาก (Hard)
1. อ่างใส่แป้งสาลี น้ำตาล กะทิ 1/2 ส่วน ค่อยๆ ใส่ ใช้พายยางคนให้เข้ากัน ให้น้ำตาลละลายใส่ไข่แดงผสมกะทิ 1/2ส่วนที่เหลือ คนให้เข้ากัน กรองด้วยผ้าข้าวบางเทใส่กะทะทอง คนก่อนขึ้นตั้งไฟทุกครั้ง (ส่วนผสมนอนก้น) ใช้ไฟอ่อนที่สุด กวนช้าๆ เป็นวงกลม พอส่วนผสมเริ่มข้นขึ้น กวนแบบชักขึ้นลงช้าๆ (ไม่กระชาก)
2. การกวนขนม – ใช้มือแต่ข้างกะทะทองเพื่อตรวจดูอุณหภูมิ ถ้าร้อนเกินมือจับได้ ยกลงวางบนถาดที่มีผ้าเปียกน้ำ กวนขนมต่อไป จนรู้สึกว่ากะทะเริ่มเย็นตัวลง ยกขึ้นตั้งไฟใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ใช้เวลากวนประมาณ 2-3 ชม. ดูแป้งข้นเหนียว ยกลงจากเตา ใช้พายไม้เกลี่ยให้เย็นตัว แบ่งส่วนผสมอัดลงพิมพ์ (ทองเอก) เคาะออกจากพิมพ์บนเขียงที่ปูด้วยผ้าข้าวบาง ใช้ทองแปะตรงกลางขนม วางใส่จาน นำไปอบควันเทียนในรังถึง
การกวนต้องใจเย็น ใช้ไฟอ่อนมาก ถ้าแรงกะทิแตกมัน จับตัวเป็นก้อนแป้ง ถ้ากวนนานเกินจะแห้งและแข็งร่วน ลักษณะดี เนื้อขนมด้านๆ เป็นเนื้อทราย
Thong Ek (Thai Traditional Dessert) - Another Thai dessert that seem difficult to find nowadays. Because it takes much time to make. The main ingredients are wheat flour, egg yolks, sugar and coconut milk. Stirred until thick and pressed into a mold. Sometimes there is a kind of gold placed on the top before smoke with candle. Thong-ek is a popular sweets in propitious ceremony.
Duration : 4 hours
For 20-25 pieces

1. Wheat flour (red lotus) 1/2 cup
2. 6 Egg yolks
3. Sugar 3/4 cup
4. 1 cup Coconut milk (Coconut milk 3/4 cup + water 1 cup)
1. Put wheat flour, sugar and 1/2 coconut milk. Stir with a spatula until sugar dissolve. Mix egg yolk with remaining 1/2 coconut milk, pour down and stir to combine. Filter and then pour in brass pan. Stir every time before set over low heat. Stir slowly in a circle. When the mixture begins to thicken up. Stirred slowly up and down.
2. Stirring - Check the temperature of the pan with your hand. Put on a tray with a wet cloth there. Continue stirring until the pan cool down. Stir about 2-3 hours until the dough thicken up. Then remove from the pan. Spread smooth with a spatula and wait until cool. Put in a mold for making Thong-ek. Then knock out from the mold on a chopping board that covered with a white cloth. Apply gold in the middle of dessert. And smoke with candle in a steaming pot.
คลิกเพื่อซ่อนอัตราส่วนและวิธีทำ...


รายการที่1-10 จาก 10
รายการที่1-10 จาก 10

ทองเอก (ขนมไทย)ขนมไทยโบราณอีกหนึ่งตัวที่ปัจจุบันหาทานได้ยาก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการทำมาก โดยส่วนผสมหลักจะมีแป้งสาลี ไข่แดง น้ำตาลและกะทิ เอามากวนจนข้น และอัดใส่ในแม่พิมพ์ ในบางครั้งจะมีการนำแผ่นทองคำเปลวชนิดทานได้วางประดับไว้ด้านบน ก่อนจะนำไปอบด้วยควันเทียน ขนมทองเอกนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่างๆ โดยเชื่อว่าเป็นขนมที่เป็นสิริมงคล

สูตรขนมทองเอก (ขนมไทย)


ระยะเวลา 4 ชม.
ประมาณ 20-25 ชิ้น

ส่วนผสมทองเอก (ขนมไทย)

1. แป้งสาลี (บัวแดง) 1/2 ถ้วย
2. ไข่แดงไข่ไก่ 6 ฟอง
3. น้ำตาลทราย 3/4 ถ้วย
4. กะทิ (กะทิกล่อง 3/4 ถ้วย + น้ำ 1 ถ้วย) 1 ถ้วย

วิธีทำทองเอก (ขนมไทย)

1. อ่างใส่แป้งสาลี น้ำตาล กะทิ 1/2 ส่วน ค่อยๆ ใส่ ใช้พายยางคนให้เข้ากัน ให้น้ำตาลละลายใส่ไข่แดงผสมกะทิ 1/2ส่วนที่เหลือ คนให้เข้ากัน กรองด้วยผ้าข้าวบางเทใส่กะทะทอง คนก่อนขึ้นตั้งไฟทุกครั้ง (ส่วนผสมนอนก้น) ใช้ไฟอ่อนที่สุด กวนช้าๆ เป็นวงกลม พอส่วนผสมเริ่มข้นขึ้น กวนแบบชักขึ้นลงช้าๆ (ไม่กระชาก)
2. การกวนขนม – ใช้มือแต่ข้างกะทะทองเพื่อตรวจดูอุณหภูมิ ถ้าร้อนเกินมือจับได้ ยกลงวางบนถาดที่มีผ้าเปียกน้ำ กวนขนมต่อไป จนรู้สึกว่ากะทะเริ่มเย็นตัวลง ยกขึ้นตั้งไฟใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ใช้เวลากวนประมาณ 2-3 ชม. ดูแป้งข้นเหนียว ยกลงจากเตา ใช้พายไม้เกลี่ยให้เย็นตัว แบ่งส่วนผสมอัดลงพิมพ์ (ทองเอก) เคาะออกจากพิมพ์บนเขียงที่ปูด้วยผ้าข้าวบาง ใช้ทองแปะตรงกลางขนม วางใส่จาน นำไปอบควันเทียนในรังถึง

ข้อแนะนำ

การกวนต้องใจเย็น ใช้ไฟอ่อนมาก ถ้าแรงกะทิแตกมัน จับตัวเป็นก้อนแป้ง ถ้ากวนนานเกินจะแห้งและแข็งร่วน ลักษณะดี เนื้อขนมด้านๆ เป็นเนื้อทราย


ตำรับวิทยาลัยในวังหญิง


 
 CuisinierExecutive Editor
วันที่โพส     27/09/2012 เวลา 13:11:02 ( เมื่อ 1489 วันที่แล้ว)
แก้ไข         16/08/2013 เวลา 13:19:16 ( เมื่อ 1166 วันที่แล้ว)

แก้ไขโดย Cuisinier