โฆษณา
m


วุ้นแฟนซี

       By: Chef Lek  

รายละเอียดสูตรอาหาร เมนูอาหาร :

วุ้นแฟนซี วุ้นแฟนซีเน้นสีสันที่น่ารับประทาน มีสีสันสดใสตัดกันเป็นชิ้นๆ เค็มปะแล่มจากส่วนของกะทิเข้ากันอย่างมากกับส่วนผสมที่หวาน
เวลาในการทำ 40 นาที
ส่วนผสมสำหรับ 20 ถ้วยเล็ก

ส่วนหวาน
1. ผงวุ้น 8 ก.
2. น้ำเปล่า 750 มล.
3. น้ำตาลทราย 120 ก.
4. กลิ่นมะลิ 1/2 ชช.
5. สีผสมอาหารแบบน้ำ สีส้ม แดง เขียว อย่างละ ? ชช.

ส่วนเค็ม
6. ผงวุ้น 3 ก.
7. กะทิ 250 มล.
8. เกลือ 1/2 ชช.
40 นาที
หม้อ แม่พิมพ์
ปานกลาง (Normal)
1. นำส่วนผสมส่วนเค็ม ได้แก่ ผงวุ้น กะทิ เกลือ ผสมให้เข้ากัน พักไว้ 5 นาที และนำผงวุ้น น้ำเปล่า คนให้เข้ากันในหม้ออีกใบหนึ่ง พักไว้ 5 นาที
2. ตั้งไฟอ่อนสำหรับส่วนกะทิ และเปิดไฟแรงสำหรับส่วนน้ำเปล่า (หมั่นคนเสมอทั้งสองหม้อ)
3. เมื่อส่วนกะทิเริ่มเดือด เติมเกลือลงไปและคนให้เข้ากัน ปิดแก็สและพักไว้ และเมื่อส่วนน้ำเปล่าเดือด ให้เติมน้ำตาลทราย กลิ่นมะลิ คนให้เข้ากัน พักไว้
4. เทส่วนกะทิใส่ชาม และแบ่งส่วนของน้ำเปล่าให้ได้ 3 ส่วน และผสมสีถ้วยละสี นำถ้วยส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงถาดที่รองด้วยน้ำร้อน
5. ตักกะทิใส่ถ้วยพิมพ์ และสลับสีในแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆจนหมด ในการตักแต่ละชิ้นจะต้องพัก 5 นาที ในทุกชั้นเพื่อให้วุ้นแข็งตัว แช่เย็นอย่างน้อย 1 ชม.ก่อนเสิร์ฟ
Fancy Jelly - Fancy a fancy jelly jelly the colorful picnic. Colorful contrasting pieces. Paแlem salt from the coconut milk together well with sweet ingredients.
Cooking time: 40 minutes
Ingredients for: 20 small cups

Sweet Mixture

1. 8 grams Gelatin Powder
2. 750 ml. water
3. 120 grams Sugar
4.1/2 Tsp. Jasmine Smell
5. 2 Tsp. Food coloring (red, green and orange)

Salted Mixture

6. 3 grams Gelatin Powdered
7. 250 ml. Coconut Milk
8. 1/2 Tsp.
1. Mix salt mixture together (gelatin powder, coconut milk, salt) Set aside for 5 minutes. Then mix gelatin powder with water in another pot. Set aside for 5 minutes.
2. Boil coconut milk with low heat. And use high heat for the water.
(always stirring in both pot)
3. When the milk starts to boil. Add salt and stir well. Turn off gas and set aside. When the water boils. The smell of jasmine add sugar, stir well and set aside.
4. Pour the milk into a bowl. And segmentation of 3 parts water to one cup and mix the paint colors. The second cup of mixture into the pan with hot water.
5. Laps milk in a bowl type. And switch the color in it.
คลิกเพื่อซ่อนอัตราส่วนและวิธีทำ...


รายการที่1-4 จาก 4
รายการที่1-4 จาก 4

วุ้นแฟนซีวุ้นแฟนซีเน้นสีสันที่น่ารับประทาน มีสีสันสดใสตัดกันเป็นชิ้นๆ เค็มปะแล่มจากส่วนของกะทิเข้ากันอย่างมากกับส่วนผสมที่หวาน

สูตรขนมวุ้นแฟนซี


เวลาในการทำ 40 นาที
ส่วนผสมสำหรับ 20 ถ้วยเล็ก

วัตถุดิบวุ้นแฟนซี

ส่วนหวาน
1. ผงวุ้น 8 ก.
2. น้ำเปล่า 750 มล.
3. น้ำตาลทราย 120 ก.
4. กลิ่นมะลิ 1/2 ชช.
5. สีผสมอาหารแบบน้ำ สีส้ม แดง เขียว อย่างละ ½ ชช.

ส่วนเค็ม
6. ผงวุ้น 3 ก.
7. กะทิ 250 มล.
8. เกลือ 1/2 ชช.

วิธีทำวุ้นแฟนซี

1. นำส่วนผสมส่วนเค็ม ได้แก่ ผงวุ้น กะทิ เกลือ ผสมให้เข้ากัน พักไว้ 5 นาที และนำผงวุ้น น้ำเปล่า คนให้เข้ากันในหม้ออีกใบหนึ่ง พักไว้ 5 นาที
2. ตั้งไฟอ่อนสำหรับส่วนกะทิ และเปิดไฟแรงสำหรับส่วนน้ำเปล่า (หมั่นคนเสมอทั้งสองหม้อ)
3. เมื่อส่วนกะทิเริ่มเดือด เติมเกลือลงไปและคนให้เข้ากัน ปิดแก็สและพักไว้ และเมื่อส่วนน้ำเปล่าเดือด ให้เติมน้ำตาลทราย กลิ่นมะลิ คนให้เข้ากัน พักไว้
4. เทส่วนกะทิใส่ชาม และแบ่งส่วนของน้ำเปล่าให้ได้ 3 ส่วน และผสมสีถ้วยละสี นำถ้วยส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงถาดที่รองด้วยน้ำร้อน
5. ตักกะทิใส่ถ้วยพิมพ์ และสลับสีในแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆจนหมด ในการตักแต่ละชิ้นจะต้องพัก 5 นาที ในทุกชั้นเพื่อให้วุ้นแข็งตัว แช่เย็นอย่างน้อย 1 ชม.ก่อนเสิร์ฟ
 
 CuisinierExecutive Editor
วันที่โพส     29/07/2011 เวลา 11:28:46 ( เมื่อ 1917 วันที่แล้ว)
แก้ไข         31/07/2013 เวลา 14:09:32 ( เมื่อ 1184 วันที่แล้ว)

แก้ไขโดย Cuisinier