โฆษณา
m


รวมมิตรน้ำกะทิ

       By: Chef Lek  

รายละเอียดสูตรอาหาร เมนูอาหาร :

รวมมิตรน้ำกะทิ ขนมไทยสีสวยสดที่มีรูปร่างของตัวขนมและสีสันที่น่ารับประทาน ต้องยกให้รวมมิตรน้ำกะทิ นอกจากจะหวานเย็นชื่นใจแล้วยังทำได้ง่ายอีกด้วย
เวลาในการทำ 120 นาที
ส่วนผสมสำหรับ 8-10 ที่

1. แป้งมัน 150 ก. (เอาไว้คลุกเผือก-แห้ว)
2. เผือกหั่นเต๋านึ่งสุก 150 ก.
3. แห้วหั่นเต๋า 150 ก.
4. สีผสมอาหารตามชอบ
5. กลิ่นมะลิ 1/2 ชช.
6. ใบเตย 1 ใบ
7. น้ำตาลทราย 300 ก.
8. เกลือป่น 1 ชช.
9. ขนุนหั่นเส้นยาว 150 ก.
10. แป้งมัน 50 ก. (เอาไว้สำหรับโรยนวล)
11. แป้งมัน 50 ก. (เอาไว้นวดกับน้ำเดือด) สีฟ้า
12. แป้งมัน 50 ก. (เอาไว้นวดกับน้ำเดือด) สีส้ม
13. น้ำเดือด 50 มล.
14. น้ำเดือด 50 มล.
15. น้ำแข็งป่น 1 ถ้วย
16. น้ำเปล่า 100 มล.
120 นาที
ชามผสม หม้อ
ปานกลาง (Normal)
1. นำกะทิ ใบเตย น้ำตาล กลิ่นมะลิ ไปตั้งไฟอ่อน พอเดือดยกลงทิ้งไว้ให้เย็น
2. เทสีเขียวลงในเผือก 1 ชช. ตามด้วยน้ำเปล่า 50 มล. คนให้เข้ากัน พักไว้ 10 นาที และเทสีแดงลงในแห้ว 1 ชช. ตามด้วยน้ำเปล่า 50 มล. คนให้เข้ากันและพักไว้ 10 นาที เช่นเดียวกัน
3. รินน้ำที่แช่แห้ว-เผือกทิ้งไป นำแห้วและเผือกคลุกลงในแป้งมันให้แป้งติดทั่ว
4. ต้มน้ำให้เดือด นำแห้ว เผือกที่คลุกแป้งมันแล้วลงต้ม เมื่อเริ่มลอยหน้า ตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็น
5. หยดสีผสมอาหารสีฟ้าลงในแป้ง 2-3 หยด ตักน้ำเดือดเติมลงไป 50 มล. คนเร็วๆให้เข้ากัน และนวดประมาณ 5 นาที พักไว้
6. หยดสีผสมอาหารสีส้มลงในแป้ง 2-3 หยด เติมน้ำเดือดลงไป 50 มล. คนเร็วๆให้เข้ากัน นวดต่ออีก 5 นาที พักไว้
7. ปั้นแป้งสีส้มเป็นลูกกลมขนาด 1 ซม. กดในพิมพ์ครองแครง ทำซ้ำจนแป้งหมด และคลึงแป้งสีฟ้าเป็นแผ่นบางๆ ตัดเป็นเส้นยาวประมาณ 5 นิ้ว โรยนวลให้ทั่ว
8. นำแป้งสีส้มลงต้มในน้ำเดือดจัด พอสุกตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็น
9. นำส่วนผสมที่ต้มสุกทั้งหมด เทรวมกันในน้ำกะทิและโรยหน้าด้วยขนุน ตักเสิร์ฟใส่ถ้วย โรยหน้าด้วยน้ำแข็งป่น เป็นอันเสร็จ
Candied Fruit in Coconut Milk -Thai dessert with fresh color, shape and color of the candy to eat. Mixed milk to give. In addition to the cool, sweet but also very simple as well.
Cooking time: 120 minutes
Ingredient for: 80-10 person

1. 150 grams Flour 150 g (I mixed white - chestnuts).
2. 150 grams Steamed Taro, cooked, steamed, cut into dice 150 g
3. 150 grams Dice Truffle
4. Color mixing to taste.
5. 1/2 Tsp. Jasmine Smell
6. Pandan Leave
7. 300 grams Sugar
8. 1 Tsp. Salt
9. 150 grams Jackfruit (cut into long lines)
10. 50 grams Tapioca Flour (for sprinkling)
11. 50 grams Tapioca Flour (knead with boiling water) Blue
12. 50 grams Tapioca Flour (knead with boiling water) Orange
13. 50 ml boiling water
14. 50 ml boiling water
15. 1 Cup Ice
16. 100 ml. water
1. Boil coconut milk. Pandan, sugar, Jasmine smell with low heat. When it boil let it cool down
2. Pour 1Tsp. green color in taro, follow with 50 ml. water. Stir well to combine and set aside for 10 minutes. Then pour 1 Tsp. red color in truffle, follow with 50 ml water and stir well. Set aside for 10 minutes as well.
3. Pour the soaking water chestnuts and taro out. Mix truffle and taro with tapioca flour.
4. Boiling water, bring taro and chestnut that already mix with tapioca flour to boil. When they’re float up, bring up and and set aside.
5. Drops blue food coloring into the flour 2-3 drops. Then add 50 ml. boiled water and of stir quickly. Knead for 5 minutes and set aside.
6. Drops orange food coloring into the flour 2-3 drops. Then add 50 ml. boiled water and of stir quickly. Knead for 5 minutes and set aside.
7. Mold orange dough into round balls in the size of 1 cm, press in the print cup and do this again until the dough runs out. And roll the blue dough into a thin sheet. Cut into strips about 5 inches long, sprinkle over the flour.
8. Boil orange dough in a boiling water. When cooked, dip in cold water and set aside.
9. Pour all cooked ingredients in a coconut milk and top with jackfruit. Serve in a bowl. Sprinkle with grounded ice, finished.
คลิกเพื่อซ่อนอัตราส่วนและวิธีทำ...


รายการที่1-4 จาก 4
รายการที่1-4 จาก 4

รวมมิตรน้ำกะทิรวมมิตรน้ำกะทิ ขนมไทยสีสวยสดที่มีรูปร่างของตัวขนมและสีสันที่น่ารับประทาน ต้องยกให้รวมมิตรน้ำกะทิ นอกจากจะหวานเย็นชื่นใจแล้วยังทำได้ง่ายอีกด้วย

สูตรขนมรวมมิตรน้ำกะทิ


เวลาในการทำ 120 นาที
ส่วนผสมสำหรับ 8-10 ที่

วัตถุดิบรวมมิตรน้ำกะทิ

1. แป้งมัน 150 ก. (เอาไว้คลุกเผือก-แห้ว)
2. เผือกหั่นเต๋านึ่งสุก 150 ก.
3. แห้วหั่นเต๋า 150 ก.
4. สีผสมอาหารตามชอบ
5. กลิ่นมะลิ 1/2 ชช.
6. ใบเตย 1 ใบ
7. น้ำตาลทราย 300 ก.
8. เกลือป่น 1 ชช.
9. ขนุนหั่นเส้นยาว 150 ก.
10. แป้งมัน 50 ก. (เอาไว้สำหรับโรยนวล)
11. แป้งมัน 50 ก. (เอาไว้นวดกับน้ำเดือด) สีฟ้า
12. แป้งมัน 50 ก. (เอาไว้นวดกับน้ำเดือด) สีส้ม
13. น้ำเดือด 50 มล.
14. น้ำเดือด 50 มล.
15. น้ำแข็งป่น 1 ถ้วย
16. น้ำเปล่า 100 มล.

วิธีทำรวมมิตรน้ำกะทิ

1. นำกะทิ ใบเตย น้ำตาล กลิ่นมะลิ ไปตั้งไฟอ่อน พอเดือดยกลงทิ้งไว้ให้เย็น
2. เทสีเขียวลงในเผือก 1 ชช. ตามด้วยน้ำเปล่า 50 มล. คนให้เข้ากัน พักไว้ 10 นาที และเทสีแดงลงในแห้ว 1 ชช. ตามด้วยน้ำเปล่า 50 มล. คนให้เข้ากันและพักไว้ 10 นาที เช่นเดียวกัน
3. รินน้ำที่แช่แห้ว-เผือกทิ้งไป นำแห้วและเผือกคลุกลงในแป้งมันให้แป้งติดทั่ว
4. ต้มน้ำให้เดือด นำแห้ว เผือกที่คลุกแป้งมันแล้วลงต้ม เมื่อเริ่มลอยหน้า ตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็น
5. หยดสีผสมอาหารสีฟ้าลงในแป้ง 2-3 หยด ตักน้ำเดือดเติมลงไป 50 มล. คนเร็วๆให้เข้ากัน และนวดประมาณ 5 นาที พักไว้
6. หยดสีผสมอาหารสีส้มลงในแป้ง 2-3 หยด เติมน้ำเดือดลงไป 50 มล. คนเร็วๆให้เข้ากัน นวดต่ออีก 5 นาที พักไว้
7. ปั้นแป้งสีส้มเป็นลูกกลมขนาด 1 ซม. กดในพิมพ์ครองแครง ทำซ้ำจนแป้งหมด และคลึงแป้งสีฟ้าเป็นแผ่นบางๆ ตัดเป็นเส้นยาวประมาณ 5 นิ้ว โรยนวลให้ทั่ว
8. นำแป้งสีส้มลงต้มในน้ำเดือดจัด พอสุกตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็น
9. นำส่วนผสมที่ต้มสุกทั้งหมด เทรวมกันในน้ำกะทิและโรยหน้าด้วยขนุน ตักเสิร์ฟใส่ถ้วย โรยหน้าด้วยน้ำแข็งป่น เป็นอันเสร็จ
 
 CuisinierExecutive Editor
วันที่โพส     29/07/2011 เวลา 14:18:52 ( เมื่อ 1919 วันที่แล้ว)
แก้ไข         31/07/2013 เวลา 16:13:31 ( เมื่อ 1186 วันที่แล้ว)

แก้ไขโดย Cuisinier