โฆษณา
วัดบางนาใน(พระอารามหลวง)

      

กรุงเทพฯ / เขตบางนา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

แวะเวียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดริมน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ย่านบางนา มรดกสืบสานตำนานพระพุธศาสนาพทุธประวัติ อิ่มบุญ พูลสวัสดิ์ เเค่เอ่ยมา แหมไม่น่าพลาดไปสักการะกันสักหน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต แค่นั้นก็ได้บุญกันแล้ว

ที่อยู่ 3322 ถนนสุขุมวิท70 แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ10260  
พิกัด GPS Lat:13.670413625806924 , Long:100.60411334037781
การติดต่อ
website http://
สถานที่แนะนำ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
เวลาเปิดปิด 08.00-18.00
รายการที่1-12 จาก 13
รายการที่1-12 จาก 13
วัดบางนาในเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 40 ตารางวา

วัดบางนาในสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2433 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง โดยได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. 2539 ทั้งนี้เนื่องจากวัดบางนาในนี้ตั้งอยู่ที่ริมคลองบางนาจึงมีชื่อว่า “บางนาใน” วัดบางนาในนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคาม-สีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2443

อาคารเสนาสนะมีอุโบสถหลังคามุงกระเบื้องดินเผา เคลือบสีแบบเกล็ดหางมน ซุ้มประตู หน้าต่างทำเป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังและ
พระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติประดิษฐานอยู่ภายใน ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่ทางวัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ-
พระชนมายุครบ 72 พรรษา กุฏิสงฆ์ 20 หลัง มีทั้งที่เป็นตึกและเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ศาลาการเปรียญมีลักษณะเป็นอาคาร 2 หลังติดกัน 2 ชั้น

พระเจดีย์ในวัดบางนาในเป็นเจดีย์ทรงกลม องค์สีทอง บนยอดมีฉัตร มีพระปางประทานพรประดับอยู่รอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ทิศ และมีเจดีย์มุมองค์เล็กสีทองทั้งองค์ทั้ง 4 ทิศ นอกจานี้ทางวัดยังสร้างพระประธานประจำองค์พระเจดีย์ 1 องค์ หน้าตักกว้าง 801 นิ้ว ลงรักปิดทอง ขนานนามพระประธานว่า “พระพุทธสยามภูมินาถ” ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนในแผ่นดิน” และทางวัดได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา 8 ประเทศ คือ

- ประเทศไทย กราบทูลขอจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา-สังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

- ประเทศพม่า ขอจากพระหลวงจอม สังฆนายกแห่งสิบสองปันนา

- ประเทศจีน ลาว ทิเบต ขอจากพระคำจันทร์ เจ้าคณะจังหวัดหลวงพระบาง

- ประเทศศรีลังกา ขอจาก ดร.พระทาลาลเลรัมนันทมหานายก มหาเถระสังฆนายก แห่งคณะสงฆ์ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา

- ประเทศอินเดีย ขอจากพระราชโพธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดไทยพุทธคยา

- ประเทศเนปาล เป็นประเทศที่ 8 ซึ่งพระครูสุนทรพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส
วัดบางนาใน รับมอบจากพระวิมาลา เจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันมหาวิหาร ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 โดยนำพระบรมสารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ
มาประดิษฐานไว้ ในองค์พระเจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการบูชา

........
 
 nofxMember
วันที่โพส     08/11/2010 เวลา 16:14:03 ( เมื่อ 2175 วันที่แล้ว)
แก้ไข         25/12/2010 เวลา 12:28:30 ( เมื่อ 2128 วันที่แล้ว)

แก้ไขโดย FoodTravel